Rok szkolny 2013/2014

20 lutego 2014 21:16 | Rok szkolny 2013/2014

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LOGOPEDYCZNO-PLASTYCZNY

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LOGOPEDYCZNO-PLASTYCZNY 

Wesołe głoski – s, sz, r,

którą głoskę lubisz ty?

 bez_tytulu.jpg

REGULAMIN:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Wszelkich informacji udziela p. Magda Blicharz.
 2. Cele konkursu: rozwijanie poczucia estetyki u dzieci, propagowanie pięknej mowy, popularyzowanie Europejskiego Dnia Logopedy (6 marca).
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich (nie tylko uczęszczających na zajęcia logopedyczne) dzieci w następujących kategoriach: klasa 0-3, klasa 4-6.
 4. Praca ma zawierać rysunek przedstawiający ulubioną głoskę, którą dzieci ćwiczą z logopedą lub która jest ich zdaniem trudna. Może być to narysowana jedna głoska lub różne obrazki zawierające w swojej nazwie daną głoskę, głoska ukryta na ilustracji.
 5. Format pracy: A4, technika dowolna.
 6. Każda praca powinna zawierać metryczkę z tyłu pracy (litery drukowane): imię i nazwisko dziecka, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna dziecka. Prace powinny być wykonane samodzielnie, ewentualnie z niewielką pomocą osoby dorosłej w kategorii dzieci młodszych.
 7. Prace należy składać u p. Magdy Blicharz lub w sekretariacie.
 8. Termin składania prac: do 24.03.2014r.
 9. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 10. Wyniki zostaną ogłoszone do 28.03.2014r.. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie SP Łęcze. Przesłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 12. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 13. Sponsorzy konkursu: CURVER, Wydawnictwo Logi,  Restauracja & Pizzeria Oliwka w Elblągu,Dyrektor SP w Łęczu.

 

 

 

 

 

Przeczytano: 592 razy. Wydrukuj|Do góry