Kadra

Beata Wojtyna

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: religia, historia, plastyka, godzina wychowawcza, zajęcia dodatkowe