Filmy

Wiersz Wł.Broniewskiego,,Bagnet na broń"

III Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej "Wyśpiewajmy naszą historię" 9 listopada 2012 r.