DZIEJE NAJDAWNIEJSZE

- Najwcześniejsza wzmianka o Łęczu pochodzi z 1214r. kiedy to książę pruski Warpada podarował miejscowość cystersowi Chrystianowi. 
- Lokalizacji Łęcza dokonał 12 marca 1299r. komtur elbląski Ludwik Schippen. 
- Na początku XIVw wybudowano kościół parafialny i erygowano parafię, w dokumencie z 19 grudnia 1312r. widnieje proboszcz Łęcza jako świadek.
- Parafia należąca początkowo do dekanatu fromborskiego, w czasie reformacji przejęta zastała przez protestantów. 
- W 1577r. Gdańszczanie spalili Łęcze podczas wojny z królem Stefanem Batorym. 
- W latach 1580-1630 osiedlają się tu kupcy angielscy .
- W 1746r. Wybudowano kościół.
- W 1807r. przetaczają się przez Łęcze wojska napoleońskie pustosząc miejscowość.
- Od 1945r.kościół przekazano ludności katolickiej
- W 1946r. został poświęcony p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i stał się filią parafii Tolkmicko