WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE

                                                       WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE

                                       bukpl.jpg [448x336]

Względy przyrodnicze i krajobrazowe zadecydowały o powstaniu na naszych terenach Parku Krajobrazowego „Wysoczyzna Elbląska”. Głównym celem utworzenia Parku jest ochrona i zachowanie typowo górskich krajobrazów wraz z przedstawicielami górskiej flory położonych na terenach między Próchnikiem a Łęczem. Niewątpliwą atrakcją dla przyrodników, geografów oraz amatorów wycieczek rowerowych i pieszych jest falisty teren wokół Łęcza zwany wysoczyzną morenową, która dochodzi do 197 m. n.p.m. Różnica wysokości pomiędzy siedliskami w samym Łęczu wynoszą kilkadziesiąt metrów.

                               krajo.jpg [448x336]

To u nas, w naszych lasach, które otaczają wieś można spotkać charakterystyczne dla terenów górskich, zbocza o głębokich wąwozach erozyjnych oraz dużych różnicach wysokości. Poprzecinane są one potokami głęboko wciętymi w gliniasto-piaszczyste podłoże. Przez te lasy biegnie wiele szlaków turystycznych m. in. najbardziej znany Szlak Kopernikowski (Toruń, Łęcze, Frombork).

                                       kraj2.jpg [448x336]

 

Miejscowość Łęcze usytuowana jest na południowym krańcu Wysoczyzny Elbląskiej, która niezwykle malowniczo opada ku brzegom Zalewu Wiślanego. Położenie Łęcza jest bardzo atrakcyjne turystycznie ze względu na:
- niespotykane osobliwości przyrodnicze i krajobrazowe,
- walory historyczne w postaci świadectw kultury materialnej mieszkańców tych ziem landscape48.jpg [275x206]landscape06.jpg [275x207]   

  landscape26.jpg [275x206]   landscape32.jpg [275x206]   

  landscape35.jpg [275x206]    landscape40.jpg [275x206]