WALORY HISTORYCZNE

Pierwszymi mieszkańcami na naszym terenie byli Prusowie, w średniowieczu zaś katoliccy koloniści z Niemiec i Polski. Bliskość Elbląga wraz z jego charakterystyczną wielonarodowościową ireligijną strukturą społeczną kształtującą się przez wieki spowodowała, że kupcy nadbałtyccy upodobali sobie okoliczne miejscowości m. in. Łęcze, gdzie zakładali swoje przedstawicielstwa i siedziby. Przez mijające wieki i lata nie sposób było zachować krajobraz w nienaruszonym stanie. Budowano wiele obiektów o charakterze przemysłowo-wytwórczym czy usługowo-rekreacyjnym (parki zdrojowe, zakłady ceramiczne, kuźnie, młyny, schroniska itp.) Dzisiaj pozostali nieliczni świadkowie dawnej świetności. Obecnie w Łęczu można podziwiać kilka domów podcieniowych z pogranicza XVIII i XIX w. ruiny wiatraka holenderskiego, kościół z 1746r. z zabytkową chrzcielnicą oraz mosiężny świecznik typu pająk.

 

Miejscowość Łęcze usytuowana jest na południowym krańcu Wysoczyzny Elbląskiej, która niezwykle malowniczo opada ku brzegom Zalewu Wiślanego. Położenie Łęcza jest bardzo atrakcyjne turystycznie ze względu na:
- niespotykane osobliwości przyrodnicze i krajobrazowe,
- walory historyczne w postaci świadectw kultury materialnej mieszkańców tych ziem.