Szkoła w Łęczu przed 1945 rokiem

Nauczyciele i szkoła w Łęczu

Informacje zamieszczone na tej stronie opracowane zostały przez D.Thiel-Melerską z Nadbrzeża i pochodzą ze strony www.lecze.com.pl .

 W okresie średniowiecza nauczanie znajdowało się pod opieką kościoła. Najczęściej gdy budowano w danej miejscowości kościół, obok odbywały się lekcje. Nauczyciel był przedewszystkim sługą kościelnym. Lekcje nie odbywały się tak jak sobie obecnie to wyobrażamy, lecz było to przygotowanie chłopców do służby kościelnej. W tamtych czasach nauczanie podlegało bezpośrednio biskupowi we Fromborku, a Łęcze należało do dekanatu fromborskiego. Dopiero w wilkierzu z 1677 roku miasto Elbląg, któremu to w tym czasie Łęcze podlegało, uregulowało sprawę udzielania lekcji na wsiach. W wilkierzu tym napisano aby rodzice wychowywali swoje dzieci w bojaźni i posłuszeństwie Bożym, a chłopców latem i zimą do szkoły posyłali. Polecano aby w każdej wsi powstała szkoła. Z ksiąg kościelnych dowiadujemy się, że w Łęczu był zawsze nauczyciel, który był jednocześnie organistą. Nauczyciel był zobowiązany zawiadamiać władze kościelne, jeżeli jakieś dziecko nie uczęszczało do szkoły. Nauczyciel otrzymywał kwartalnie opłatę za nauczanie. Był wynagradzany w naturaliach np. otrzymywał drzewo, każdy gospodarz dawał chleb, len, groch, kiełbasę, 30 jajek itd. Od 1900 roku nauczyciele wynagradzani byli tylko pieniężnie. Jedynie do 1919 roku nauczyciele i szkoły otrzymywały deputat opałowy.

Pierwszym znanym nam nauczycielem około roku 1630 był Michał, dalszymi byli:

1637   Jan Richterus

1645  Henricus Teszner

1715  Daniel von Starck

1797 - 1826  Gottfried Quintern

1855, 1871 Reich, nauczyciel i organista

Thiel, nauczyciel i organista

Halb, nauczyciel i organista

1880 - 1906 Rudolf Bagdahn, nauczyciel i organista

od 1897 drugi nauczyciel Emil Fiedler

1907 - 1926 Emil Diering, nauczyciel i organista

1926 - 1942 Wilhelm Weinreich, nauczyciel i organista

1942 - 1945 Gerhard Freytag

Jako drudzy nauczyciele od 1880 roku byli zatrudnieni: Giesebrecht, Schwarz, Wilke, Ida Haelke, Erich Schumann, Hans Wegener, Ernst Fenske, Werner Pollack, Margarete Witteck, Käthe Pulwitt, Hubert Wittke, Paul Duddeck, Meta Schmidt, Hedwig Schubring, Otto Mortyfeld, Joachim Wenyel, Werner Süssenguth. 

Meta Schmidt była od 1941 roku kierowniczką szkoły.  

029_cze_szkoa_i_koci.jpg [640x424]

Pierwsza szkoła została w Łęczu zbudowana w 1754 roku. Druga została wybudowana w 1824 roku, jednakże już w 1855 roku spłonęła. Wkrótce potem wybudowano masywny budynek szkolny, a w 1928 roku  rozbudowano go o dwa nowe pomieszczenia klasowe i mieszkanie dla nauczyciela. Szkoła ta została w 1945 spalona.

 

Opracowała dana thiel-melerska z nadbrzeża