Plan pracy SU

„Z dziećmi powinno się przebywać razem,

ale jednocześnie pozostawiać im swobodę;

przychodzić z pomocą,

ale pozwalać na samodzielne decyzje;

 łączyć w sobie stanowczość z wyrozumiałością;

 być sobą i umieć rezygnować z siebie."
– Pino Pellegrino

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań o działalności SU;
 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. Poprzez udział w akcji Tabliczka Czekolady, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.
 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek, Dnia św. Patryka;  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego, a nade wszystko organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki, „Bliżej gimnazjum”, „Wybory Miss i Mistera szkoły” i projektów UNICEF, które mają uatrakcyjnić życie szkolne i poszerzyć wiedzę uczniów.

 

ZADANIEM OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.
   

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

 

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZARZĄD PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • Patryk Kokłowski, kl. VI  - przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,
 • Zuzanna Gołyńska, kl. VI  - z-ca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego,
 • Klaudiusz Berdzik, kl. VI – rzecznik Samorządu Uczniowskiego,
 • Mateusz Wołyniec, kl. IV - skarbnik Samorządu Uczniowskiego.

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • Ewa Haponiuk
 • Justyna Kwiatkowska

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

AKCJE STAŁE:

 • prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
 • całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Nie wykręcaj się - zbieraj nakrętki";
 • spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;
 • przeprowadzenie wybranej akcji w ramach Klubu Szkół UNICEF;
 • udział w uroczystościach szkolnych;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

  

I SEMESTR

Wrzesień

 • Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–6, wychowawcy i opiekun SU;
 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • Stworzenie planu pracy SU;
 • Zagospodaroanie i aktualizacja gabloty SU.

Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie upominków pracownikom szkoły;

Listopad

 • Akcja Tabliczka Czekolady;
 • Andrzejki – zabawa szkolna;
 • Akcja Żyj zdrowo! – gazetka na temat zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.

Grudzień

 • Mikołajki – konkurs na najładniej przystrojoną klasę;
 • Boże Narodzenie: Christmas Card– konkurs na kartkę świąteczną;

 Styczeń

 • Akcja charytatywna WOŚP
 • Bal karnawałowy
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2015/2016.

 

SEMESTR II

Luty

 • Walentynki; ubieramy się na czerwono, poczta walentynkowa, konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową;

Marzec

 • Dzień Kobiet – gazetka tematyczna;
 • Dzień świętego Patryka – konkurs na czapkę Leprikona oraz najlepsze przebranie dla klas I - VI

Kwiecień   

 • Wielkanoc – kartka dla nauczycieli i pracowników szkoły;
 • Zainicjowanie akcji pn. "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;
 • Obchody Dnia Ziemi –  ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej;

Maj

 • Obchody Tygodnia Języków Obcych: konkurs dla klas IV-VI na temat krajów europejskich, konkurs plastyczny dla klas I-III.
 • Kolorowy zawrót głowy - ubieramy się w kolory tęczy;

Czerwiec

 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016;
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym;
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2015/2016;
 • Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2015/2016; pomoc w przygotowaniu apelu.