Nauczyciele pracujący w szkole w Łęczu

Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Łęczu

Rok  szkolny 1946

Rzepecki Teofil

………………………………brak danych

Rok  szkolny 1953/54,

- Wojciechowska Jadwiga- kierownik szkoły

-Szatkowska Longina

-Rupińska Teresa

 

Rok szkolny 1954/55,

-Wójcik Józef - kierownik szkoły

-Wójcik Genowefa

-Szatkowska Longina

-Czerwińska Danuta

 

Rok szkolny 1955/56,

-Zbigniew Kolberg- kierownik szkoły

-Wójcik Genowefa

-Szatkowska Longina

-Czerwińska Danuta

-Pińczuk Halina

 

Rok szkolny 1956/57,

Matyga Eugeniusz – kierownik szkoły

-Czerwińska Danuta

-Gołębiowska …….

Swieczak Michalina

 

Rok szkolny 1957/58,

Matyga Eugeniusz – kierownik szkoły

-Bąk Michalina

-Machcińska Danuta

- ………………..

Rok szkolny 1958/59,

Matyga Eugeniusz – kierownik szkoły

-Bąk Michalina

-Machcińska Danuta

 

 

Rok szkolny 1959/60,

-Śrytkowska Janina -kierowniczka szkoły

-Bąk Michalina

-Machcińska Danuta

-Pancer Genowefa

 

Rok szkolny 1960/61,

-Śrytkowska Janina -kierowniczka szkoły

-Bąk Michalina

-Machcińska Danuta

-Pancer Genowefa

-Piasecka Krystyna

 

Rok szkolny 1961/62,

-Starost Janina- kierowniczka szkoły

-Bąk Michalina

-Machcińska Danuta

-Piasecka Krystyna

-Starost Alfons

 

Rok szkolny 1962/63,

-Machcińska Danuta- kierowniczka szkoły

-Starost Janina

-Bąk Michalina

-Piasecka Krystyna

-Starost Alfons

 

Rok szkolny 1963/64,

-Fornela Edmund– kierownik szkoły

-Machcińska Danuta-

-Starost Janina

-Bąk Michalina

-Starost Alfons

 

Rok szkolny 1964/65,

-Wachnianin Roman– kierownik szkoły

-Bąk Michalina

-Machcińska Danuta

-Misior Janina

 

 

Rok szkolny 1965/66,

-Wachnianin Roman– kierownik szkoły

-Bąk Michalina

-Machcińska Danuta

-Misior Janina

-Lasek Maria

 

 

 

Rok szkolny 1966/67,

-Wachnianin Roman– kierownik szkoły

-Bąk Michalina

-Machcińska Danuta

-Misior Janina

-Lasek Maria

-Irena Faryna

 

 

 

Rok szkolny 1967/68,

-Wachnianin Roman– kierownik szkoły

-Bąk Michalina

-Zofia Ryczewska

-Joanna Król

-Maria Cynkowska

-Maria Wachnianin

-Krystyna Miszta

Rok szkolny 1968/69,

-Wachnianin Roman– kierownik szkoły

-Bąk Michalina

-Zofia Ryczewska

-Joanna Król

-Maria Wachnianin

-Barbara Handermander

-Wita Borkowska

-Zbigniew Kowalski

Rok szkolny 1969/70,

-Wachnianin Roman –kierownik szkoły

-Wachnianin Maria

-Kowalewski Zbigniew

-Ryczewska Zofia

-Bąk Michalina

-Wita Borkowska

-Chmielewska Jolanta

Rok szkolny 1970/71,

-Wachnianin Roman– kierownik szkoły

-Bąk Michalina

-Maria Wachnianin

-Jolanta Chmielewska

-Dorota Chamczyk

-Maria Ziółkowska

-Tabaka Władysław

Rok szkolny 1971/72,

-Wachnianin Roman– kierownik szkoły

-Bąk Michalina

-Maria Wachnianin

-Jolanta Chmielewska

-Dorota Chamczyk

-Aleksandra Skowrońska

-Klaman Halina

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 1972/73,

-Wachnianin Roman– dyrektor szkoły

-Bąk Michalina

-Maria Wachnianin

-Jolanta Chmielewska

-Dorota Chamczyk

-Aleksandra Skowrońska

-Mirosława Sokołowska

-Danuta Strugalska

-Urszula Gruszka

 

Rok szkolny 1973/74

-Wachnianin Roman– dyrektor szkoły

-Bąk Michalina

-Maria Wachnianin

-Jolanta Chmielewska

-Dorota Chamczyk

-Aleksandra Skowrońska

-Mirosława Sokołowska

-Danuta Strugalska

-Urszula Gruszka

-Płonowska Leonarda

Rok szkolny 1974/75

-Wachnianin Roman– dyrektor szkoły

-Bąk Michalina

-Maria Wachnianin

-Jolanta Chmielewska

-Dorota Chamczyk

-Aleksandra Skowrońska

-Mirosława Sokołowska

-Danuta Strugalska

-Urszula Gruszka

-Zofia Oryl

Rok szkolny 1975/76

-………………….

Rok szkolny 1976/77

-Wachnianin Roman– dyrektor szkoły

-Bąk Michalina

-Maria Wachnianin

-Jolanta Chmielewska

-Dorota Chamczyk

-Aleksandra Skowrońska

-Mirosława Sokołowska

-Danuta Strugalska

-Urszula Gruszka

-Płonowska Leonarda

 

 

 

Rok szkolny 1977/78

-Wachnianin Roman– dyrektor szkoły

-Bąk Michalina

-Maria Wachnianin

-Jolanta Chmielewska

-Dorota Chamczyk

-Aleksandra Skowrońska

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Gruszka

-Zofia Oryl

-Makowska Wiesława

 

Rok szkolny 1978/79

Aleksandra Skowrońska– dyrektor szkoły

-Bąk Michalina

-Jolanta Chmielewska

-Dorota Chamczyk

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

-Zofia Oryl

Skowron Halina

………………………..

Rok szkolny 1979/80

Aleksandra Skowrońska– dyrektor szkoły

-Bąk Michalina

-Jolanta Chmielewska

-Aleksandra Skowrońska

-Mirosława Sokołowska

-Zofia Oryl

-Skowron Halina

 

Rok szkolny 1980/81

Aleksandra Skowrońska– dyrektor szkoły

-Bąk Michalina

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Zofia Oryl

-Skowron Halina

-Bobowski Czesław

-Skowron Leszek

-Urszula Krzyczkowska

-Skrok Maria

-Mroczek Jolanta

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 1981/82

-Dorota Chamczyk– dyrektor szkoły

-Aleksandra Skowrońska

-Bąk Michalina

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Zofia Oryl

-Bobowski Czesław

-Urszula Krzyczkowska

-Skrok Maria

-Jakub Matusiak

-Grażyna Matusiak

-Marian Kolec

-Mariola Kubaś

-Marek Zięba

Rok szkolny 1982/83

………………………

Rok szkolny 1983/84

-Dorota Chamczyk– dyrektor szkoły

-Bąk Michalina

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Zofia Oryl

-Bobowski Czesław

-Urszula Krzyczkowska

-Skrok Maria

-Jakub Matusiak

-Grażyna Matusiak

-Marian Kolec

-Anna Niedzielska

-Paciorkowska….

-Mariola Kubaś

Rok szkolny 1984/85

-Dorota Chamczyk– dyrektor szkoły

-Bąk Michalina

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Zofia Oryl

-Urszula Krzyczkowska

-Skrok Maria

-Jakub Matusiak

-Grażyna Matusiak

-Anna Niedzielska

-Ewa Gąsiorowska

-Małgorzata Syroka

-Antoni Syroka

-Sewer Ciechowski

-Przyborowski Ryszard

-Mariola Kubaś

Rok szkolny 1985/86

-Dorota Chamczyk– dyrektor szkoły

-Bąk Michalina

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Zofia Oryl

-Urszula Krzyczkowska

-Skrok Maria

-Jakub Matusiak

-Grażyna Matusiak

-Anna Niedzielska

-Ewa Gąsiorowska

-Małgorzata Syroka

-Antoni Syroka

-Marian Kolec

-Wachnicki Wacław

-Wysokińska Anna

Rok szkolny 1986/87

-Dorota Chamczyk– dyrektor szkoły

-Bąk Michalina

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Zofia Oryl

-Urszula Krzyczkowska

-Skrok Maria

-Jakub Matusiak

-Grażyna Matusiak

-Anna Niedzielska

-Ewa Gąsiorowska

-Małgorzata Syroka

-Marian Kolec

-Cybuch Ewa

-Lubowska Urszula

-Górniak Maciej

Rok szkolny 1987/88

-Dorota Chamczyk– dyrektor szkoły

-Bąk Michalina

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

-Skrok Maria

-Jakub Matusiak

-Grażyna Matusiak

-Anna Niedzielska

-Ewa Gąsiorowska

-Małgorzata Syroka

-Cybuch Ewa

-Lubowska Renata

-Górniak Maciej

Rok szkolny 1988/89

-Dorota Chamczyk– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

-Skrok Maria

-Jakub Matusiak

-Grażyna Matusiak

-Anna Niedzielska

-Ewa Gąsiorowska

-Małgorzata Syroka

-Lubowska Renata

-Górniak Maciej

-Sokołowska Alicja

-Cybuch Ewa

-Sołtysiak Henryk

-Zamojcin Teresa

Rok szkolny 1989/90

-Matusiak Jakub– dyrektor szkoły

-Zofia Oryl

-Jolanta Chmielewska

-Dorota Chamczyk

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

-Skrok Maria

-Grażyna Matusiak

-Anna Niedzielska

-Ewa Gąsiorowska

-Małgorzata Syroka

-Sokołowska Alicja

-Lubowska Renata

-Śluz Janusz

-Pietkiewicz Andrzej

 

Rok szkolny 1990/91

-Matusiak Jakub– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

-Skrok Maria

-Grażyna Matusiak

-Anna Niedzielska

-Ewa Gąsiorowska

-Małgorzata Syroka

-Pietkiewicz Andrzej

-Mariola Malkiewicz

-Adam Pieczko

-Świniarska

-Płuszewska…….

-Wajdzik……

-Tomaszewska………

 

Rok szkolny 1991/92

Skrok Maria– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

-Grażyna Matusiak

-Anna Niedzielska

-Ewa Gąsiorowska

-Małgorzata Syroka

-Pietkiewicz Andrzej

-Mariola Malkiewicz

-Adam Pieczko

-Cudak Justyna

-Samsel Krystyna

 

Rok szkolny 1992/93

Skrok Maria– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

-Grażyna Matusiak

-Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Małgorzata Syroka

-Sokołowska Alicja

-Adam Pieczko

-Samsel Krystyna

Katarzyna Monist

Jolanta Turczyn

Ks.Stanisław Wójcik

Rok szkolny 1993/94

Skrok Maria– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

-Grażyna Matusiak

-Anna Niedzielska

-Kosmaczewska Dorota

-Małgorzata Syroka

-Sokołowska Alicja

-Adam Pieczko

-Samsel Krystyna

-Katarzyna Monist

-Jolanta Turczyn

-Oryl Zofia

-Ks.Mirosław Dmochowski

Rok szkolny 1994/95

Skrok Maria– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

-Anna Niedzielska

-Kosmaczewska Dorota

-Małgorzata Syroka

-Sokołowska Alicja

-Adam Pieczko

-Murszewska Krystyna

-Katarzyna Monist

-Jolanta Turczyn

-Oryl Zofia

-Ks. Mirosław Dmochowski

 

Rok szkolny 1995/96

Skrok Maria– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

-Anna Niedzielska

-Kosmaczewska Dorota

-Małgorzata Syroka

-Sokołowska Alicja

-Adam Pieczko

-Murszewska Krystyna

-Katarzyna Monist

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Anetta Szewczuk

-Ks. Mirosław Dmochowski

Rok szkolny 1996/97

Adam Pieczko– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Maria Skrok

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

 -Anna Niedzielska

-Kosmaczewska Dorota

-Małgorzata Syroka

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Katarzyna Monist

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Anetta Szewczuk-Mika

-Wojciech Petrycki

-Emilia Raińska

 

Rok szkolny 1997/98

Adam Pieczko– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Maria Skrok

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

 -Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

 -Małgorzata Syroka

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Katarzyna Monist

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Anetta Szewczuk-Mika

-Wojciech Petrycki

-Emilia Raińska

-Alina Przystępska

Rok szkolny 1998/99

Adam Pieczko– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Maria Skrok

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

 -Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

 -Małgorzata Syroka

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

 -Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Anetta Szewczuk-Mika

-Wojciech Petrycki

-Emilia Raińska

-Alina Przystępska

 

Rok szkolny 1999/2000

Adam Pieczko– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Maria Skrok

-Mirosława Sokołowska

-Urszula Krzyczkowska

 -Anna Niedzielska

-Beata Misztal

-Ewa Nitkiewicz

 -Małgorzata Syroka

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Baranowska Iwona

-Katarzyna Monist

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Anna Małecka

-Wojciech Petrycki

-Emilia Raińska

Rok szkolny 2000/2001

Adam Pieczko– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Maria Skrok

-Urszula Krzyczkowska

 -Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Baranowska Iwona

-Jolanta Turczyn

-Beata Sawicka

-Wojciech Petrycki

-Zdzisława Stypułkowska

 

Rok szkolny 2001/2002

-Zdzisława Stypułkowska– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Maria Skrok

-Urszula Krzyczkowska

 -Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Adam Pieczko

-Monist Katarzyna

Rok szkolny 2002/2003

-Zdzisława Stypułkowska– dyrektor szkoły

-Jolanta Chmielewska

-Maria Skrok

-Urszula Krzyczkowska

 -Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Adam Pieczko

-Monist Katarzyna

 

Rok szkolny 2003/2004

-Zdzisława Stypułkowska– dyrektor szkoły

-Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Adam Pieczko

-Monist Katarzyna

-Ewa Grochoła

Rok szkolny 2004/2005

-Zdzisława Stypułkowska– dyrektor szkoły

-Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Adam Pieczko

-Monist Katarzyna

-Ewa Grochoła

- ks.Cezary Ruzik

-Joanna Chwalik

-Krystyna Tkaczuk

Rok szkolny 2005/2006

-Zdzisława Stypułkowska– dyrektor szkoły

-Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Adam Pieczko

-Monist Katarzyna

-Lidia Kęska

-Katarzyna Sikorska

Rok szkolny 2006/2007

-Zdzisława Stypułkowska– dyrektor szkoły

-Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Adam Pieczko

-Monist Katarzyna

-Lidia Kęska

-Ewa Grochoła

-Emil Tomczyński

Rok szkolny 2007/2008

Adam Pieczko– p.o. dyrektor szkoły

-Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Monist Katarzyna

-Ewa Grochoła

-Bogdan Śiwoń

Rok szkolny 2008/2009

- Urszula Dłuska- dyrektor szkoły

-Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Adam Pieczko

-Monist Katarzyna

-Ewa Grochoła

-Justyna Kwiatkowska

 -Irena Orzechowska

Rok szkolny 2009/2010

- Urszula Dłuska. dyrektor szkoły

-Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Adam Pieczko

-Monist Katarzyna

-Ewa Haponiuk

-Justyna Kwiatkowska

 -Grażyna Rybicka

-Krzysztof  Wasiewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2010/2011

- Zbigniew Kęska- dyrektor szkoły

-Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Adam Pieczko

-Monist Katarzyna

-Ewa Haponiuk

-Justyna Kwiatkowska

-Iwona Cherek

-Magdalena Blicharz

Rok szkolny 2011/2012

- Zbigniew Kęska- dyrektor szkoły

-Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Jolanta Turczyn

-Beata Wojtyna

-Adam Pieczko

-Monist Katarzyna

-Ewa Haponiuk

-Justyna Kwiatkowska

-Iwona Cherek

-Magdalena Blicharz

Rok szkolny 2012/2013

- Zbigniew Kęska- dyrektor szkoły

-Anna Niedzielska

-Ewa Nitkiewicz

-Sokołowska Alicja

-Murszewska Krystyna

-Jolanta Turczyn/Aneta Dorsz

-Beata Wojtyna

-Adam Pieczko

-Monist Katarzyna

-Ewa Haponiuk

-Justyna Kwiatkowska

-Iwona Cherek

-Magdalena Blicharz